Ασφαλιστική εκκαθάριση


Η ασφαλιστκή εκκαθάριση αποτελεί ειδική μορφή εκκαθάρισης με χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν με την πτωχευτική διαδικασία. ‘Ως κύριο σκοπό έχει την ικανοποίηση των δικαιούχων ασφαλιστικών απαιτήσεων απο ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε καθεστώς εκκαθάρισης.