Εσωτερικός Έλεγχος


Εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική δραστηριότητα που διασφαλίζει και παρέχει συμβουλές, σχεδιασμένη αφ’ ενός για να προσθέτει αξία και αφ’ ετέρου να βελτιώνει τις λειτουργίες της επιχείρησης.