Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης


Η σύσταση, η άρτια οργάνωση και η εύρυθμη λειτουργία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ν.3029/2002) φέρει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επιβάλλει η σχετική Ευρωπαική πρακτική. Οι αυστηρές απαιτήσεις του νομικού πλαισίου εφαρμόζονται μέσω των βέλτιστων πρακτικών που ενισχύουν την ευρωστία και την αποτελεσματικότητα των εν λόγω ταμείων.