Οι υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου αποτελούν μια συστηματική και πειθαρχημένη προσέγγιση προκειμένου να εκτιμηθεί και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της διαχείρισης κινδύνων, των μέσων ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης.


Δέσποινα Θεοδωρίδου

Διευθύντρια, Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνου

Email: d.theodoridou@crowesol.gr
Τηλέφωνο: +(30) 210 7256905