Διοίκηση προγραμμάτων και έργων


Η επιτυχής υλοποίηση ενός Προγράμματος ή ενός συγκεκριμένου Έργου προυποθέτει συστηματική και μεθοδευμένη προσέγγιση. Η χρησιμοποίηση εξειδικευμένων εργαλείων και τεχνικών Program / Project Management, που θα αντιμετωπίζουν όλες τις διαστάσεις, όπως Διαχείρηση Χρόνου, Πόρων, Κινδύνων, Ποιότητας, Αλλαγών κ.α., είναι επιβεβλημένη. Η εμπειρία των Συμβούλων μας σε μεγάλα και μικρά έργα αυτής της φύσεως, οι μεθοδολογίες μας και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, εξασφαλίζουν την αποτελεσματική συμβολή μας.