Μισθοδοσία


 1. Υπολογισμός Μισθοδοσίας
  Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την τήρηση και τον υπολογισμό της μισθοδοσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

  • Τον υπολογισμό του κόστους της μισθοδοσίας και των παρακρατούμενων φόρων
  • Την προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων ΑΠΔ και ΦΜΥ
  • Την κατάρτιση συμβάσεων εργασίας
  • Την ηλεκτρονική υποβολή εντύπων σε ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ
  • Την έκδοση αποδείξεων πληρωμής των εργαζομένων


 2. Υπηρεσία Ελέγχου Μισθοδοσίας
  Η εταιρεία μας παρέχει επίσης τη δυνατότητα ελέγχου και οργάνωσης του τμήματος μισθοδοσίας της επιχείρησής σας, προσφέροντας τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Εκπαίδευση, κατάρτιση και διενέργεια απαραίτητης ενημέρωσης του προσωπικού
  • Έλεγχος των απαιτούμενων δηλώσεων που προαναφέρθηκαν
  • Έλεγχος ορθότητας του υπολογισμού της μισθοδοσίας
  • Παρακολούθηση και ενημέρωση για τις υφιστάμενες προθεσμίες