Αποστολή Βιογραφικού

Όνομα (υποχρεωτικό):
Επώνυμο (υποχρεωτικό):
e-mail (υποχρεωτικό):
Τηλέφωνο (υποχρεωτικό):
Τμήμα (υποχρεωτικό): Χρηματοοικονομικές ΥπηρεσίεςΦορολογικές ΥπηρεσίεςBusiness Monitoring ServicesΥπηρεσίες Διαχείρισης ΚινδύνωνΣυμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔιοίκησηςΥπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης
Σημειώσεις:

Επισύναψη Βιογραφικού σημειώματος. Μέγιστο όριο μεγέθους αρχείου είναι το 1MB. Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .doc, .docw (υποχρεωτικό):


Παρέχω τη συγκατάθεσή μου ρητά και ανεπιφύλακτα, να χρησιμοποιηθούν και να επεξεργαστούν τα προσωπικά μου δεδομένα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας της Εταιρείας, όποτε κριθεί αναγκαίο.
Προκειμένου, να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα, διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των πληροφοριών που διαχειρίζεται η Εταιρεία σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων - GDPR και τις απαιτήσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, όπως αυτός ισχύει από 27/4/2016, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για 1 χρόνο στο αρχείο της Διεύθυνσης HR.Όροι Χρήσης - Προσωπικά Δεδομένα.