SGPnet – Η νέα υπηρεσία ξεκινά τώρα να δημιουργείται προκειμένου να καταστεί εργαλείο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Υψηλές επιδόσεις δήμων ως προς συγκεκριμένους τομείς λειτουργίας τους που μπορεί να αφορούν, για παράδειγμα, τα έσοδά τους από την εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας, τον ρυθμό ικανοποίησης των αιτημάτων των πολιτών, το κόστος αποκομιδής των απορριμμάτων ή τα ποσοστά της ανακύκλωσης θα αναζητηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, σε μια προσπάθεια μεταφοράς της εμπειρίας αυτής σε άλλους δήμους που θέλουν να υιοθετήσουν τις σχετικές πρακτικές.
Πιο συγκεκριμένα, ειδικοί θα μπορούν να επισκέπτονται τους δήμους σε όλη τη χώρα, ώστε να καταγράψουν αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας κάθε Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις επιδόσεις της σε συγκεκριμένα πεδία. Τα αποτελέσματα θα καταχωρούνται σε μια βάση δεδομένων, στην οποία κάθε δήμος θα μπορεί να βλέπει την απόδοσή του αλλά και τις καλές πρακτικές που έχει αναπτύξει ο ίδιος ή άλλοι δήμοι. Με τον τρόπο αυτό, καλές ιδέες που εφαρμόζονται στον ελλαδικό χώρο με τις δικές του ιδιαιτερότητες, θα μπορούν να διαδίδονται και να επεκτείνονται, βελτιώνοντας συνολικά την αποδοτικότητα της Αυτοδιοίκησης.
Η νέα υπηρεσία ξεκινά τώρα να δημιουργείται προκειμένου να καταστεί εργαλείο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Χαρίλαος Φαλτσέτας, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Crowe SOL, που θα αναλάβει το εγχείρημα, σε συνεργασία με την αναπτυξιακή εταιρεία της αυτοδιοίκησης ΠΕΤΑ Α.Ε. «Θέλουμε να εντοπίσουμε τους δήμους που εφαρμόζουν τις καλύτερες πρακτικές σε όλη τη χώρα. Γι’ αυτόν τον λόγο θα τους επισκεφθούμε, θα καταγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν και θα καταλήξουμε στα καλύτερα παραδείγματα που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα» σημειώνει χαρακτηριστικά.
Παρουσιάζοντας τον τρόπο υλοποίησης του εγχειρήματος, διευκρινίζει ότι ήδη έχει αναλυθεί η λειτουργία των δήμων σε δέκα βασικούς άξονες, όπως η διαχείριση των οικονομικών, το περιβάλλον, η διαχείριση ενέργειας, η παιδεία, ο πολιτισμός κ.ά. Για κάθε έναν από τους άξονες αυτούς έχουν οριστεί συγκεκριμένοι δείκτες αποδοτικότητας. Τέτοιοι είναι, για παράδειγμα, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, ο αριθμός κάδων ανακύκλωσης ανά χίλιους κατοίκους, η ποσότητα των συλλεγόμενων απορριμμάτων, το κόστος συντήρησης και επισκευής των απορριμματοφόρων, ο αριθμός των ωφελούμενων από τις πολιτιστικές δραστηριότητες, το κόστος τους και τα έσοδα για την κάλυψή του κ.λπ.
«Η ιδέα αυτή λειτουργεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε ό,τι αφορά τη δική μας χώρα γίνεται μια προσπάθεια να αναζητηθούν ορθές πρακτικές στο εσωτερικό της Ελλάδας καθώς στο εξωτερικό, η τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργεί τόσο διαφορετικά, που το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει τη μεταφορά μιας πρακτικής από κάποια ξένη χώρα στον τόπο μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Μεγάλη Βρετανία η πυροσβεστική, το σύστημα υγείας, η δημόσια τάξη και η αστυνομία ανήκουν στους Δήμους. Αυτό δεν συμβαίνει εδώ» αναφέρει ο κ. Φαλτσέτας.
Μετά την καταγραφή και την ανάδειξη των καλών πρακτικών, όποιος δήμος επιθυμεί να έχει πρόσβαση στο σύστημα που θα δημιουργηθεί θα μπορεί να λαμβάνει μια αναφορά, μια διαγνωστική μελέτη που θα ισοδυναμεί ουσιαστικά με την «αξονική τομογραφία» του. Εκεί θα παρουσιάζεται το επίπεδο κάθε μίας από τις λειτουργίες του, θα διαπιστώνονται οι τομείς με τις καλύτερες ή τις χειρότερες επιδόσεις, θα προτείνονται λύσεις και θα καταστρώνεται ένα συνολικό πλαίσιο δράσης με τελικό στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του. «Δεν μιλάμε καθόλου για επικοινωνιακές ιδέες που θα βελτιώσουν την εικόνα του δημάρχου, ούτε για λύσεις του τύπου της τοποθέτησης διακοσμητικών στις πόλεις. Μιλάμε για μια προσέγγιση τεχνοκρατική κατά 100%, που θα προτείνει λύσεις, οι οποίες αποδεικνύονται αποδοτικές στην πράξη» προσθέτει.
Οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται, αυτή τη στιγμή, στο στάδιο της ενημέρωσης των δήμων μέσω των Περιφερειακών Ενώσεών τους. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας που θα αναλάβει το εγχείρημα, μέχρι στιγμής υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τους εκπροσώπους του δήμου. «Αρχικά στηριζόμαστε στην προσωρινή βεβαίωση του δημάρχου ώστε να ξεκινήσουμε και να χρηματοδοτήσουμε το έργο. Σε δύο με τρεις μήνες θα είναι δυνατή και η υπογραφή των πρώτων συμβάσεων και αμέσως μετά το καλοκαίρι αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα για τις καλές πρακτικές που θα αναδειχτούν μέσα από αυτή τη διαδικασία» σημειώνει.
Π.Γιούλτση

SGPnet – Προς αναζήτηση των καλύτερων αυτοδιοικητικών πρακτικών της χώρας

Μια νέα υπηρεσία, που μπορεί να καταστεί εργαλείο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) μπορούν να αξιοποιήσουν οι Δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο να εξασφαλίσουν τη συνεχή αναβάθμιση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών τους και μάλιστα με πολύ χαμηλό κόστος και σε μικρό χρόνο.

Πρόκειται για την υπηρεσία “SGPnet (SharingGoodPractices), η οποία παρουσιάστηκε σε Ημερίδα που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη η ΣΟΛ Συμβουλευτική, σε σύμπραξη με την Π.Ε.Τ.Α Α.Ε. την Αναπτυξιακή Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης, που προωθεί την επιχειρηματική, οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη των δήμων και των περιφερειών της χώρας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ).

Στην Ημερίδα παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και Γενικοί Γραμματείς Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, αρμόδια διευθυντικά στελέχη των Δήμων, καθώς και ειδικοί επιστήμονες (οικονομολόγοι, ορκωτοί ελεγκτές) που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως ανάφεραν μιλώντας στις εργασίες της ημερίδας, οι εκπρόσωποι της ΣΟΛ Συμβουλευτική και της Π.Ε.Τ.Α Α.Ε, η νέα υπηρεσία SGPnet αναζητά εκείνους τους τρόπους λειτουργίας που ήδη εφαρμόζονται σε ΟΤΑ της χώρας και αποδεδειγμένα έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα στη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών τους. Τόνισαν ότι με μεθοδευμένο και τεκμηριωμένο τρόπο εντοπίζονται οι «καλές πρακτικές» που ήδη έχουν εφαρμοστεί και αποδώσει και προτείνονται βελτιώσεις βασισμένες σε αυτές, ενώ η μεθοδολογία της εταιρείας χρησιμοποιεί τεχνικές benchmarking και ένα σύνολο προκαθορισμένων δεικτών που αντανακλούν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα για κάθε λειτουργία των Δήμων (αναλύονται και «βαθμολογούνται», σε κάθε Δήμο που συμμετέχει, δέκα λειτουργικές περιοχές δραστηριοτήτων).

Μάλιστα, επισημάνθηκε στην Ημερίδα, ότι αφού προσδιοριστούν οι Δήμοι με καλές πρακτικές, σύμβουλοι της ΣΟΛ Συμβουλευτικής, τους επισκέπτονται και καταγράφουν αναλυτικά όλες τις διαδικασίες που αφορούν την καλή πρακτική. Επίσης, με την αποτύπωση όλων των λεπτομερειών, η διαδικασία αξιολογείται ως προς τη δυνατότητα υιοθέτησης της από άλλους Δήμους.

Τα οφέλη

Σε ό,τι αφορά στα οφέλη που έχει ένας Δήμος, ο οποίος θα αξιοποιήσει τη νέα υπηρεσία, SGPnet, είναι πολλά, όπως:

*Τεκμηριωμένη διαγνωστική μελέτη για όλο το εύρος δραστηριοποίησης του Δήμου.

*Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.

*Βελτίωση αποδοτικότητας / αποτελεσματικότητας με χρήση δοκιμασμένων πρακτικών.

*Διαμόρφωση νέας διοικητικής κουλτούρας που βασίζεται σε μετρήσιμα μοντέλα και δεδομένα.

*Συμβολή στη διαμόρφωση στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακού σχεδιασμού.

*Υποστήριξη στη διασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων.

*Ενίσχυση της συνεργασίας των ΟΤΑ με αμοιβαία οφέλη.

Δελτίο Τύπου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας