Στην Crowe SOL παρέχουμε εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης. Στόχος μας είναι να συνδυάζουμε τις γνώσεις και την εμπειρία των στελεχών μας με την καινοτομία και την άμεση ενημέρωση στην υπηρεσία των πελατών μας.

Καταρτίζουμε ευέλικτες ομάδες εργασίας για κάθε έργο, αντλώντας την κατάλληλη τεχνογνωσία απο τους επαγγελματίες της Crowe SOL, ώστε να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που μας θέτουν κάθε φορά οι πελάτες μας.

Είτε πρόκειται για άντληση κεφαλαίων για χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος είτε για υποστήριξη κατά τις διεργασίες μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης, είτε για την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας ή για την λειτουργική αναδιάρθρωση μιας επιχείρησης, οι άνθρωποι μας είναι πάντα σε θέση να υλοποιήσουν τους στόχους σας.

Τα στελέχη μας αξιοποιούν την αθροιστική εμπειρία δεκαετιών σε εκατοντάδες έργα εταιριών όλων των μεγεθών και σχεδιάζουν, αναλύουν και υλοποιούν συνδυαστικές λύσεις που στόχο έχουν να μεγιστοποιήσουν την παρεχόμενη αξία στον τελικό χρήστη.


Άγγελος Αλαμάνος

Γενικός Διευθυντής

Email: a.alamanos@crowesol.gr
Τηλέφωνο: +(30) 210 7256900