Γνωρίζουμε ότι κάθε έργο είναι διαφορετικό και πως η συμβουλή των ειδικών θα σημαίνει τη διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας. Σε αυτό το πλαίσιο, προσφέρουμε υπηρεσίες για ολόκληρο τον κύκλο ζωής του ξενοδοχειακού κλάδου, του τομέα τουρισμού και αναψυχής.

Καλύπτουμε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ξενοδοχείων, συμπεριλαμβανομένων των μελετών σκοπιμότητας. Αναλαμβάνουμε συμβουλευτική για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ξενοδοχείων, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης του ιδιοκτήτη, τον οικονομικό έλεγχο και τις αποτιμήσεις. Παράλληλα συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για την βελτίωση της λειτουργίας των μονάδων, τη δημιουργία νέων προϊόντων, τον σχεδιασμό marketing, πωλήσεων και στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης.

Για τον τουρισμό και την αναψυχή, προσφέρουμε, σε οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης προορισμών και προϊόντων, ανάπτυξης και διοίκησης έργων, επιχειρησιακής ετοιμότητας και συμβουλευτικής marketing.


Ξενοφών Πετρόπουλος

Διευθυντής, HTL Υπηρεσίες

Email: x.petropoulos@crowesol.gr
Τηλέφωνο: +(30) 210 7256965