Σύμπραξη&

SGP_Logo


Η Υπηρεσία για τον έξυπνο τρόπο Βελτίωσης Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας των Δήμων


 • Crowe SOL - ΠΕΤΑ
  περισσότερα..
 • Περιγραφή της Υπηρεσίας
  περισσότερα..
 • Οφέλη
  περισσότερα..
 • Παραδοτέα
  περισσότερα..

Τεκμηρίωση και εφαρμογή «Καλών Πρακτικών»
Με μεθοδευμένο και τεκμηριωμένο τρόπο βρίσκουμε τις «Καλές Πρακτικές», που εφαρμόζονται σε άλλους παρόμοιους Δήμους και προτείνουμε βελτιώσεις που βασίζονται σε αυτές.