Στο σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο νόμων και κανόνων, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, είναι αναγκαία η παροχή ολιστικής φορολογικής υποστήριξης της επιχείρησης, της διοίκησης και των στόχων τους.

Στην Crowe SOL συνδυάζουμε την εμπειρία και την εξειδίκευση των στελεχών μας, με την διεθνή δικτύωση και την παρακολούθηση των φορολογικών εξελίξεων σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας αξιοποιώντας τις επενδύσεις μας σε τεχνολογία και επεξεργασία νέων δεδομένων.

Αξιοποιούμε την εμπειρία των Συμβούλων μας και το διεθνές δίκτυο συνεργατών μας, και είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τους πελάτες μας για να πάρουν τιις καλύτερες φορολογικές αποφάσεις τόσο σε μικροοικονομικό επίπεδο όσο και μακροοικονομικό επίπεδο. Μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε για να έχετε μια πραγματικά αποδοτική φορολογική δομή ώστε εσείς, να επικεντρώνεστε στην ανάπτυξη της επιχείρησης και των στόχων σας.


Ιωάννης Γιαννόπουλος

Email:i.giannopoulos@crowesol.gr
Τηλέφωνο: +(30) 210 7256904