Συμμόρφωση ζητημάτων ακίνητης περιουσίας


Στην ασταθή αγορά ακίνητης περιουσίας του σήμερα η βιώσιμη απόδοση των επενδύσεων ακίνητης περιουσίας καθίσταται μεγίστης σημασίας για τους πελάτες μας σε συνδυασμό με τον φορολογικό σχεδιασμό.

Το τμήμα μας ενδεικτικά παράσχει:

  • Υπολογισμό φόρων ακίνητης περιουσίας
  • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων ακίνητης περιουσίας
  • Υπολογισμό αντικειμενικής αξίας για αποτίμηση
  • Υπολογισμό φορολογίας δωρεάς, κληρονομιάς και γονικής παροχής
  • Σύνταξη και υποβολή ειδικών δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο
  • Υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για πράξεις μεταβίβασης ιδιοκτησίας
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον σχεδιασμό ακίνητης περιουσίας