Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών


Σήμερα, σε ένα παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον με συνεχείς αλλαγές, εταιρίες – κυρίως πολυεθνικές αλλά και μη – συναλλάσσονται καθημερινά με συνδεδεμένες σε αυτές εταιρείες.

Προκύπτει λοιπόν ένα βασικό φορολογικό θέμα σε παγκόσμια κλίμακα : η τεκμηρίωση τιμών των εν λόγω ενδοομιλικών συναλλαγών. Η σχετική νομοθεσία γίνεται ολοένα και πιο αναλυτική και οι απαιτήσεις ορθής τεκμηρίωσης αυξάνονται λόγω των ενδεχόμενων ποινών από τις ρυθμιστικές αρχές.

Το τμήμα μας, που αποτελείται από φορολογικούς συμβούλους με πολυετή εμπειρία και συνεχή ενημέρωση όσον αφορά στις ενδοομιλικές συναλλαγές, παρέχει μεταξύ άλλων:

  • Σχεδιασμό ενδοομιλικών συναλλαγών και συμβουλές συμμόρφωσης
  • Παροχή συμβουλών και υποστήριξη για την ετοιμασία τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών σύμφωνα με την Ελληνική ή διεθνή νομοθεσία
  • Υποστήριξη σε ελέγχους ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Εκθέσεις συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking reports)