Φορολογική Συμμόρφωση


Το ευμετάβλητο των φορολογικών νόμων και κανόνων καθιστά την πλήρως ενημερωμένη φορολογική συμμόρφωση μια πολυσύνθετη και απαιτητική διαδικασία.

Το τμήμα μας σας παρέχει σωστό προγραμματισμό και τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις με στόχο τη φορολογική σας συμμόρφωση, παρέχοντας μια γκάμα υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά παρατίθενται οι ακόλουθες:

  • Τακτικοί έλεγχοι και διαχειριστικές αναφορές
  • Φορολογικός συντονισμός δραστηριοτήτων στο εξωτερικό
  • Φορολογική συμμόρφωση εταιρικού εισοδήματος
  • Συμμόρφωση έμμεσης φορολογίας
  • Φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη
  • Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών, αξιοποιώντας τη συνεχή μας επένδυση σε τεχνολογία και επεξεργασία συλλογής δεδομένων
  • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου στο τέλος του οικονομικού έτους και σε τυχόν διενέξεις
  • Άμεση πρόσβαση σε πληροφόρηση τρέχουσα και αξιόπιστη