Όλες οι επιχειρήσεις διαθέτουν Λογιστήριο. Όμως οι σύγχρονες απαιτήσεις έχουν προ πολλού ξεπεράσει την παραδοσιακή λειτουργία του. Το σύγχρονο λογιστήριο δεν συλλέγει απλώς και καταγράφει στοιχεία. Είναι βασικό εργαλείο του Management, παρέχοντας πληροφορίες μέσω οικονομικών αναφορών (reports), που βοηθούν στη λήψη διοικητικών αποφάσεων και τον έγκυρο σχεδιασμό στρατηγικής.

Με τις εξειδικευμένες και υψηλής ποιότητας λογιστικές της υπηρεσίες, το έμπειρο και το καλά καταρτισμένο προσωπικό της, η Crowe SOL εκσυγχρονίζει τα λογιστήρια των επιχειρήσεων, αναβαθμίζει το ρόλο τους και τα καθιστά ασφαλή πυξίδα στην επιδίωξη των στόχων τους. Για την Crowe SOL βασικός της στόχος είναι η ασφαλής, εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησή σας και η μεγιστοποίηση της αξίας της. Θεμελιώδης αρχή μας είναι ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός και η διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των πελατών μας.

Η Crowe SOL προσφέρει στην επιχείρησή σας ένα σύνολο από εξειδικευμένες λογιστικές υπηρεσίες που εκτός από τις συνήθεις ανάγκες (τήρηση βιβλίων κλπ.) εστιάζουν σε κρίσιμες περιοχές που καλύπτουν:

  • Εργασίες λογιστικού σχεδιασμού, οργάνωσης και υποστήριξης επιχειρήσεων. Υποβολή φορολογικών δηλώσεων.
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων με ΕΛΠ και ΔΛΠ.
  • Εφαρμογή και τήρηση αναλυτικής λογιστικής – κοστολόγησης,
  • Διαχείρηση μισθοδοσίας & διοικητικής υποστήριξης τμήματος ανθρώπινου δυναμικού.

Παντελής Φαρμάκης

Διευθυντής, Λογιστικές Υπηρεσίες

Email:p.farmakis@crowesol.gr
Τηλέφωνο: +(30) 210 7256915