Στην Crowe SOL, επενδύουμε και προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη μηχανογραφημένη υπηρεσία με στόχο την αναβάθμιση των χρηματοοικονομικών λειτουργιών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Τα έμπειρα στελέχη μας αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους, δημιούργησαν μια τυποποιημένη μεθοδολογία η οποία αποσκοπεί:

  • Στην άμεση, αξιόπιστη και διαρκή απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης οποιασδήποτε επιχείρησης.
  • Στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διάγνωσης.
  • Στην ανάλυση ενδεχόμενων κινδύνων και δυσχερειών γιαα την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση τους.

Το Business Monitor προσφέρει στον τελικό χρήστη ένα σύνολο υπηρεσιών και περιλαμβάνει:

  • Συμβουλευτική υποστήριξη μέσω εξειδικευμένων προσωπικών συμβούλων.
  • Διαρκώς διαθέσιμη πληροφορία μέσω της ολοκληρωμένης πλατφόρμας Business Monitor.
  • Εξειδικευμένα χρηματοοικονιμικά εργαλεία για την υποστήριξη της οικονομικής διεύθυνσης.
  • Πρόσβαση σε ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών με προνομιακή συνεργασία.


Δημήτριος Συρίγος

Διευθυντής, Υπηρεσίες Business Monitoring

Email: d.syrigos@crowesol.gr
Τηλέφωνο: +(30) 210 7256955