Το τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών της Crowe SOL βασισμένο στην εμπειρία και εξειδίκευση των στελεχών του παρέχει τις βέλτιστες λύσεις που έχει ανάγκη ο κάθε πελάτης ξεχωριστά. Σε ένα περιβάλλον που το νομικό πλαίσιο αλλάζει συνεχώς οι Σύμβουλοι της Crowe SOL με την λογική της υποστήριξης των επιχειρηματικών στόχων του πελάτη συμβάλλουν στην υλοποίηση του σχεδιασμού, στην εφαρμογή, στον έλεγχο καθώς και στην κάλυψη του συνόλου των φορολογικών υποχρεώσεων.


Ιωάννης Γιαννόπουλος

Διευθυντής, Φορολογικές Υπηρεσίες

Email:i.giannopoulos@crowesol.gr
Τηλέφωνο: +(30) 210 7256904